Synlab: Úspěšná aplikace integrované komunikace

16×

nárůst mediální publicity

1000+

v médiích

12×

v celostátní televizi

Zadání

 • SYNLAB je lídrem evropské zdravotní laboratorní diagnostiky, který jen v České republice provede přes 16,5 milionu vyšetření ročně. V českých médiích se ovšem objevoval minimálně a značku znali jen lidé s osobní zkušeností.
 • Kromě zvýšení mediální publicity, povědomí o značce a zájmu o zdravotní prevenci za využití laboratorních testů nám připadl také úkol strategické spolupráce na interní komunikaci společnosti s více než 800 zaměstnanci a 5 000 spolupracujícími lékaři.

strategie

 • Ve spolupráci s odborníky a vedením společnosti tvoříme tematický plán, který reflektuje její obchodní zájmy, ale i sezónní aktuálnost vybraných témat. Kromě toho flexibilně reagujeme na ad hoc události (např. epidemie spalniček či koronaviru), které jsou pro SYNLAB obchodně zajímavé a umožnují jeho masivní medializaci.
 • Komunikaci zajištujeme paralelně více komunikačními kanály – využíváme média, sociální sítě, interní komunikační plochy a dále firemní mediální projekty ZdravíNároda.cz a odborný čtvrtletník pro lékaře Synlabianer. Využíváním více kanálu vytváříme synergický efekt, který zvyšuje efektivitu a dopad komunikace.
 • Aktivně tvoříme a distribuujeme odborný a populárně naučný obsah napříč jednotlivými komunikačními kanály za účelem zviditelnění značky a jejích produktů.
 • Do komunikace zapojujeme jak zástupce různých lékařských odborností, tak i vedení firmy.

Výsledek

 • Za dosavadní dva roky spolupráce jsme společně s odborníky z laboratoří a ambulancí SYNLAB vytvořili desítky materiálu pro odbornou i laickou veřejnost, které našly uplatnění v médiích i vlastních komunikačních kanálech společnosti.
 • V médiích jsme kromě pravidelného šíření poradenského obsahu zajistili také desítky exkluzivních článků, reportáží a rozhovoru s vedením společnosti i jejími odborníky na aktuální témata z oblasti zdravotní prevence, vývoje laboratorní diagnostiky i celkové situace v oboru a ve firme.
 • Díky rychlé přípravě relevantních vyjádření se nám daří využívat ad hoc komunikační příležitosti a šířit stručné komentáře klienta k aktuálnímu dění napříč médii.
 • Již za první půlrok spolupráce se SYNLAB na základe našich aktivit začal v médiích objevovat v průměru 10× měsíčně, což znamenalo více než trojnásobný nárůst počtu mediálních výstupů. Od roku 2019 pak došlo k dalšímu nárůstu publicity, kdy dosahujeme v průměru 25 výstupů měsíčně. Celkem jsme pro klienta za dva roky spolupráce zajistili přes 2000 výstupů.
 • Díky naší spolupráci se SYNLAB pravidelně objevuje v nejvýznamnějších médiích včetně předních deníku, rádií a TV. Zaměřujeme se na média z oblasti zpravodajství (masová i regionální média), zdravotnictví, odborného zdravotnictví, ekonomiky a lifestylu.
 • Tvorbou kvalitního obsahu se nám daří kontinuálně zvyšovat také návštěvnost webového magazínu ZdravíNároda.cz, který aktuálně sleduje 20 000 reálných uživatelů měsíčně. Významně jsme zvýšili i zásah společnosti na sociálních sítích, které slouží k šíření poradenského, firemního i produktového obsahu.

„Agentura EPIC PR se aktivně podílí na PR aktivitách naší společnosti od léta 2018. Na naší spolupráci oceňuji zejména partnerský přístup, který stojí na důvěře, vysoké odbornosti a kvalitě výstupů. Díky vztahům agentury s médii a kvalitnímu obsahu, který tvoříme ve spolupráci s našimi odborníky a lékaři, se nám podařilo významně posunout zájem medií o SYNLAB a brand awareness u odborné i laické veřejnosti.“

Markéta Jáchymová
Marketing Manager

kampaň spalničky

 • V březnu 2019 propukla na území České republiky kvůli nedostatečné proočkovanosti populace a postupnému vyprchávání protilátek z očkování v dětství spalničková epidemie.  SYNLAB poskytuje test měření hladiny protilátek proti spalničkám, jehož výsledek jasně poukáže na to, zdali má testovaný člověk stále dostatečnou imunitu z očkování, nebo mu již imunita vyprchala a potřebuje podstoupit přeočkování. Propagace tohoto produktu se pro nás tedy stala hlavním cílem následujícího období.
 • Do médií jsme využili také vlastní data SYNLABu z výsledku testování, ze kterých vyšlo najevo, že třetina očkovaných proti spalničkám nemá v aktuálním období dostatek ochranných látek.
 • Téma jsme odkomunikovali v nejrelevantnějších médiích včetně deníků a TV. Celkově jsme v souvislosti s tématem zajistili 80 výstupů.
 • Komunikace spalničkové epidemie přivedla do ambulancí SYNLAB stovky zájemců o změření hladiny protilátek z rad samoplátců.
 • O měření protilátek projevili díky mediální komunikaci zájem také záchranné sbory nebo Kancelář prezidenta republiky a hradní stráž.

Kampaň covid

Příchod nového koronaviru a vládní opatření, která byla zavedena v souvislosti s ochranou občanů České republiky, zasáhl samozřejmě i chod laboratoří.

 • S příchodem nového koronaviru a jeho postupným pronikáním do Evropy se cíle SYNLABu změnily. Laboratoře společnosti byly připraveny testovat vzorky pro přímý průkaz infekce SARS-CoV-2 již začátkem března. S narůstající poptávkou rozšířil SYNLAB své služby také o testování samoplátců a vyšetření hladiny protilátek a pustil se do výstavby vlastních odběrových pracovišť sloužících výhradně pro účely odběrů na tento druh vyšetření.
 • Novým zadáním se tedy stalo profilovat SYNLAB jako významnou a profesionální společnost schopnou odbavit velké množství COVID klientů, přivést zájemce o test do odběrových pracovišť a oslovit s nabídkou také klienty z řad firem a institucí. Zároveň jsme měli podpořit i employer branding z důvodu většího vytížení zaměstnanců, rozšiřování sítě odběrových míst a potřeby náboru nových zájemců o práci.

Strategie a aktivity:

 • SYNLAB jsme profilovali jako profesionálního poskytovatele služeb, jehož zaměstnanci jsou odhodlaní plnit společenskou poptávku po boji s virem. V rámci komunikace jsme zajistili několik reportáží v televizi, rozhlase či prestižních ekonomických médiích přímo z laboratoří za účasti lékařů a laborantů, v nichž vysvětlovali celý proces testování vzorků.
 • Za účelem naplnění odběrových a testovacích kapacit jsme pravidelně informovali o možnostech testování v laboratořích SYNLAB a nově otevíraných pracovištích po celé ČR. Komunikovali jsme také nabídku testování přímo ve firmách a institucích včetně medializace již realizovaných zakázek.
 • Díky každodennímu monitoringu situace jsme dokázali rychle reagovat na aktuální dění a vytvářet nové komunikační příležitosti. Jednalo se například o témata jako cena PCR testů, měření hladiny protilátek nebo dopady pandemie na běžnou zdravotní prevenci.
 • Do komunikace jsme kvůli tematické pestrosti a maximalizaci mediálního zásahu zapojili všechny dostupné experty – vedoucí odběrových pracovišť, vedoucí laboratoří, experty z řad lékařů i vrcholný management společnosti.
 • Převzali jsme na sebe funkci tiskového mluvčího společnosti, abychom byli schopni odbavovat poptávky z médií s maximální rychlostí a s minimálními nároky na čas z klientské strany.

Výsledky

 • Celkově jsme v souvislosti s tématem testování nového koronaviru v roce 2020 zajistili přes 800 mediálních výstupů, a to včetně velkých rozhovorů a reportáží v denících, TV, rozhlase, na zpravodajských portálech i v médiích zaměřených na zdraví.
 • Ve srovnání s konkurenčními laboratořemi zaznamenal SYNLAB v souvislosti s COVID nejvíce výstupů. Oproti druhé nejmedializovanější laboratoři získal SYNLAB více než dvojnásobnou mediální prezenci.
 • Podařilo se nám vyprofilovat SYNLAB jako důvěryhodného a rychle reagujícího experta, díky čemuž společnost média sama aktivně vyhledávala pro získání aktuálních informací.
 • Komunikace testování infekce SARS-CoV-2 a hladiny protilátek přivádí do odběrových pracovišť SYNLAB tisíce zájemců z řad pacientů se žádankou i samoplátců včetně pendlerů či celých společností a institucí, které chtějí prověřit zdraví svých zaměstnanců.
 • Mediální prezence SYNLAB zvyšuje zájem uchazečů o práci, kteří na pohovorech často zmiňují, že se o zaměstnání v SYNLABu zajímají právě na základě informací z médií.

„Agentura EPIC PR pro nás představuje spolehlivého partnera, pro kterého je dosahování stanovených cílů samozřejmostí. Oceňuji také jejich respekt k firemní strategii a volbu takových nástrojů, které její naplnění podporují na profesionální úrovni.”

Kateřina Bílly Danyšová
CEO

Další case studies

PwC Legal: Z nulové komunikace mezi nejcitovanější advokátní kanceláře

PwC Legal: Z nulové komunikace mezi nejcitovanější advokátní kanceláře

Z nuly na vrchol

Trinity Bank: Úspěšný rebranding z kampeličky na respektovanou banku

Trinity Bank: Úspěšný rebranding z kampeličky na respektovanou banku

Rebrandingem mezi elitu

Synlab: Úspěšná aplikace integrované komunikace

Synlab: Úspěšná aplikace integrované komunikace

Přes 1000 výstupů za dva roky

ANECT: Z ajťáků jsme udělali nejcitovanější experty mezi přímou konkurencí

ANECT: Z ajťáků jsme udělali nejcitovanější experty mezi přímou konkurencí

Zvýšení medializace o 70 %

Saint-Gobain ADFORS: Regionální employer branding největšího světového výrobce perlinky

Saint-Gobain ADFORS: Regionální employer branding největšího světového výrobce perlinky

Zvýšení medializace o 65 %

Saint-Gobain Constructions Products: Díky nám jsou sádrokarton, fasády a izolace „sexy“

Saint-Gobain Constructions Products: Díky nám jsou sádrokarton, fasády a izolace „sexy“

Efektivní integrace čtyř brandů

Nejřemeslníci.cz: Re-launch známého portálu zahltil provozovatele poptávkami

Nejřemeslníci.cz: Re-launch známého portálu zahltil provozovatele poptávkami

Přes 70 výstupů z tiskovky

ČED: Efektivní brandbuilding dodavatele energií

ČED: Efektivní brandbuilding dodavatele energií

Noví klienti díky kampaním na Facebooku

Synlab: Promyšlená syntéza několika sociálních sítí

Synlab: Promyšlená syntéza několika sociálních sítí

Zvýšení dosahu příspěvků na Facebooku o 300 %

Yves Rocher: Cíle jsme splnili už za tři měsíce

Yves Rocher: Cíle jsme splnili už za tři měsíce

Zvýšení dosahu příspěvků na sítích o 380 % za tři měsíce

PwC: Změna vnímání značky jako dodavatele komplexnějších služeb

PwC: Změna vnímání značky jako dodavatele komplexnějších služeb

Zvýšení medializace o 79 % za jediný rok

Karpuchina Gallery: 100% SOLD OUT! Jak jsme pomohli vyprodat výstavu za bitcoin

Karpuchina Gallery: 100% SOLD OUT! Jak jsme pomohli vyprodat výstavu za bitcoin

Pomohli jsme vyprodat výstavu obrazů za bitcoin

Pomůžeme i vaší značce