Synlab: Úspěšná aplikace integrované komunikace

16×

nárůst mediální publicity

1000+

v médiích

12×

v celostátní televizi

Zadání

 • SYNLAB je lídrem evropské zdravotní laboratorní diagnostiky, který jen v České republice provede přes 16,5 milionu vyšetření ročně. V českých médiích se ovšem objevoval minimálně a značku znali jen lidé s osobní zkušeností.
 • Kromě zvýšení mediální publicity, povědomí o značce a zájmu o zdravotní prevenci za využití laboratorních testů nám připadl také úkol strategické spolupráce na interní komunikaci společnosti s více než 800 zaměstnanci a 5 000 spolupracujícími lékaři.

strategie

 • Ve spolupráci s odborníky a vedením společnosti tvoříme tematický plán, který reflektuje její obchodní zájmy, ale i sezónní aktuálnost vybraných témat. Kromě toho flexibilně reagujeme na ad hoc události (např. epidemie spalniček či koronaviru), které jsou pro SYNLAB obchodně zajímavé a umožnují jeho masivní medializaci.
 • Komunikaci zajištujeme paralelně více komunikačními kanály – využíváme média, sociální sítě, interní komunikační plochy a dále firemní mediální projekty ZdravíNároda.cz a odborný čtvrtletník pro lékaře Synlabianer. Využíváním více kanálu vytváříme synergický efekt, který zvyšuje efektivitu a dopad komunikace.
 • Aktivně tvoříme a distribuujeme odborný a populárně naučný obsah napříč jednotlivými komunikačními kanály za účelem zviditelnění značky a jejích produktů.
 • Do komunikace zapojujeme jak zástupce různých lékařských odborností, tak i vedení firmy.

Výsledek

 • Za dosavadní dva roky spolupráce jsme společně s odborníky z laboratoří a ambulancí SYNLAB vytvořili desítky materiálu pro odbornou i laickou veřejnost, které našly uplatnění v médiích i vlastních komunikačních kanálech společnosti.
 • V médiích jsme kromě pravidelného šíření poradenského obsahu zajistili také desítky exkluzivních článků, reportáží a rozhovoru s vedením společnosti i jejími odborníky na aktuální témata z oblasti zdravotní prevence, vývoje laboratorní diagnostiky i celkové situace v oboru a ve firme.
 • Díky rychlé přípravě relevantních vyjádření se nám daří využívat ad hoc komunikační příležitosti a šířit stručné komentáře klienta k aktuálnímu dění napříč médii.
 • Již za první půlrok spolupráce se SYNLAB na základe našich aktivit začal v médiích objevovat v průměru 10× měsíčně, což znamenalo více než trojnásobný nárůst počtu mediálních výstupů. Od roku 2019 pak došlo k dalšímu nárůstu publicity, kdy dosahujeme v průměru 25 výstupů měsíčně. Celkem jsme pro klienta za dva roky spolupráce zajistili přes 1000 výstupů.
 • Díky naší spolupráci se SYNLAB pravidelně objevuje v nejvýznamnějších médiích včetně předních deníku, rádií a TV. Zaměřujeme se na média z oblasti zpravodajství (masová i regionální média), zdravotnictví, odborného zdravotnictví, ekonomiky a lifestylu.
 • Tvorbou kvalitního obsahu se nám daří kontinuálně zvyšovat také návštěvnost webového magazínu ZdravíNároda.cz, který aktuálně sleduje 20 000 reálných uživatelů měsíčně. Významně jsme zvýšili i zásah společnosti na sociálních sítích, které slouží k šíření poradenského, firemního i produktového obsahu.

„Agentura EPIC PR se aktivně podílí na PR aktivitách naší společnosti od léta 2018. Na naší spolupráci oceňuji zejména partnerský přístup, který stojí na důvěře, vysoké odbornosti a kvalitě výstupů. Díky vztahům agentury s médii a kvalitnímu obsahu, který tvoříme ve spolupráci s našimi odborníky a lékaři, se nám podařilo významně posunout zájem medií o SYNLAB a brand awareness u odborné i laické veřejnosti.“

Markéta Jáchymová
Marketing Manager

kampaň spalničky

 • V březnu 2019 propukla na území České republiky kvůli nedostatečné proočkovanosti populace a postupnému vyprchávání protilátek z očkování v dětství spalničková epidemie.  SYNLAB poskytuje test měření hladiny protilátek proti spalničkám, jehož výsledek jasně poukáže na to, zdali má testovaný člověk stále dostatečnou imunitu z očkování, nebo mu již imunita vyprchala a potřebuje podstoupit přeočkování. Propagace tohoto produktu se pro nás tedy stala hlavním cílem následujícího období.
 • Do médií jsme využili také vlastní data SYNLABu z výsledku testování, ze kterých vyšlo najevo, že třetina očkovaných proti spalničkám nemá v aktuálním období dostatek ochranných látek.
 • Téma jsme odkomunikovali v nejrelevantnějších médiích včetně deníků a TV. Celkově jsme v souvislosti s tématem zajistili 80 výstupů.
 • Komunikace spalničkové epidemie přivedla do ambulancí SYNLAB stovky zájemců o změření hladiny protilátek z rad samoplátců.
 • O měření protilátek projevili díky mediální komunikaci zájem také záchranné sbory nebo Kancelář prezidenta republiky a hradní stráž.

Kampaň covid

Příchod nového koronaviru a vládní opatření, která byla zavedena v souvislosti s ochranou občanů České republiky, zasáhl samozřejmě i chod laboratoří.

Vzhledem k zaměření SYNLABu bylo nezbytné téma vytěžit ku prospěchu společnosti a k její mediální profilaci.

Téma jsme odkomunikovali v několika vlnách:

 • Úvodní informace o povaze viru, prognózách do budoucna a připravenosti českého zdravotnictví ještě před propuknutím pandemie v ČR.
 • Rychlé zapojení SYNLABu do testování infekce SARS-CoV-2 ve spolupráci se státními institucemi, proces testování, implementace technologických inovací do laboratoří, navyšování testovacích kapacit, ekonomické dopady pandemie na chod společnosti.
 • Rozšíření portfolia testu o vyšetření protilátek proti SARS-CoV-2, vysvětlení rozdílu mezi testováním přímé infekce a měřením hladiny protilátek.
 • Zavedení možnosti samoplátcovského vyšetření za výhodnou cenu, komunikace zejména regionálně dle polohy konkrétních odběrových pracovišť.
 • Statistické údaje laboratoří SYNLAB o zanedbávání standardních preventivních vyšetření v době pandemie, edukace a apel na nápravu

V komunikaci informací týkajících se koronaviru a laboratoří pokračujeme nadále, a to převážně vydáváním tiskových zpráv a poskytováním vyjádření k aktuálně řešeným tématům médiím (příprava laboratoří na podzim 2020, otevření nového odběrového pracoviště, navyšování testovacích kapacit laboratoří).

Celkově jsme v souvislosti s tématem testování nového koronaviru zajistili už přes 400 mediálních výstupů, a to včetně velkých rozhovorů a reportáží v denících, TV, rozhlase, na zpravodajských portálech i v médiích zaměřených na zdraví.

Komunikace testování infekce SARS-CoV-2 a hladiny protilátek přivádí do odběrových pracovišť SYNLAB stovky zájemců včetně pendlerů či celých společností, které chtějí prověřit zdraví svých zaměstnanců.

„Agentura EPIC PR pro nás představuje spolehlivého partnera, pro kterého je dosahování stanovených cílů samozřejmostí. Oceňuji také jejich respekt k firemní strategii a volbu takových nástrojů, které její naplnění podporují na profesionální úrovni.”

Kateřina Bílly Danyšová
CEO

Další case studies

PwC Legal: Z nulové komunikace mezi nejcitovanější advokátní kanceláře

PwC Legal: Z nulové komunikace mezi nejcitovanější advokátní kanceláře

Z nuly na vrchol

Trinity Bank: Úspěšný rebranding z kampeličky na respektovanou banku

Trinity Bank: Úspěšný rebranding z kampeličky na respektovanou banku

Rebrandingem mezi elitu

Synlab: Úspěšná aplikace integrované komunikace

Synlab: Úspěšná aplikace integrované komunikace

Přes 1000 výstupů za dva roky

ANECT: Z ajťáků jsme udělali nejcitovanější experty mezi přímou konkurencí

ANECT: Z ajťáků jsme udělali nejcitovanější experty mezi přímou konkurencí

Zvýšení medializace o 70 %

Saint-Gobain ADFORS: Regionální employer branding největšího světového výrobce perlinky

Saint-Gobain ADFORS: Regionální employer branding největšího světového výrobce perlinky

Zvýšení medializace o 65 %

Saint-Gobain Constructions Products: Díky nám jsou sádrokarton, fasády a izolace „sexy“

Saint-Gobain Constructions Products: Díky nám jsou sádrokarton, fasády a izolace „sexy“

Efektivní integrace čtyř brandů

Nejřemeslníci.cz: Re-launch známého portálu zahltil provozovatele poptávkami

Nejřemeslníci.cz: Re-launch známého portálu zahltil provozovatele poptávkami

Přes 70 výstupů z tiskovky

ČED: Efektivní brandbuilding dodavatele energií

ČED: Efektivní brandbuilding dodavatele energií

Noví klienti díky kampaním na Facebooku

Synlab: Promyšlená syntéza několika sociálních sítí

Synlab: Promyšlená syntéza několika sociálních sítí

Zvýšení dosahu příspěvků na Facebooku o 300 %

Yves Rocher: Cíle jsme splnili už za tři měsíce

Yves Rocher: Cíle jsme splnili už za tři měsíce

Zvýšení dosahu příspěvků na sítích o 380 % za tři měsíce

PwC: Změna vnímání značky jako dodavatele komplexnějších služeb

PwC: Změna vnímání značky jako dodavatele komplexnějších služeb

Zvýšení medializace o 79 % za jediný rok

Pomůžeme i vaší značce