tým

Kolegy do týmu vybíráme pomalu. Je pro nás zásadní, aby jejich mentální nastavení bylo v souladu s našimi hodnotami. Kreativita, strategické myšlení, preciznost, zodpovědnost. Dáme ruku do ohně za každého z nich.

Managing partner

ondřej Tesař

Ondřej se zaměřuje na korporátní komunikaci, interní komunikaci
a strategické poradenství. V agentuře má kromě toho na starost její celkovou organizaci a nábor. Několik let poskytoval služby neziskové společnosti ASEKOL
a podílel se na zásadním zvýšení ochoty Čechů třídit elektroodpad. Tato komunikace byla oceněna prestižní Českou cenou Public Relations, udělovanou organizací APRA.

Managing partner

Robert hladil

Robertovou specializací je korporátní komunikace, krizová komunikace a media relations. V EPIC PR se také věnuje akvizicím nových klientů. Čtyři roky poskytoval poradenství jedné z největších advokátních kanceláří na českém trhu Havel, Holásek & Partners, kterou dovedl na pozici nejmedializovanější právní společnosti v ČR, a zapříčinil tak masivní zvýšení investic do PR v celém oboru.

Account director

alžběta běličová

Alžběta se kromě PR věnuje i marketingu. Je absolventkou Mini MBA in Marketing globálního guru Marka Ritsona. Její expertizu využívají společnosti z oblasti veřejné sféry, práva, financí a health care. V EPIC PR má na starost tvorbu marketingové a komunikační strategie včetně detailních veřejných průzkumů. 

Account manager

gabriela semelová

Gabriela se věnuje zejména media relations, tvorbě obsahu a spolupráci s influencery. V EPIC PR zodpovídá
za klienty z oblasti health care, automotive a developmentu. Laboratořím SYNLAB pomohla k šestnáctinásobnému nárůstu publicity. 

account MANAGER

david píta

David působil 2 roky jako redaktor a editor ekonomického zpravodajství v České informační agentuře (ČIA News). Po přechodu do PR 7 let spolupracoval se společností CRIF na tématech z oblasti ekonomie a Business Inteligence. Během prvních let spolupráce došlo ke zdvojnásobení počtu výstupů klienta v médiích ze 400 na 900 a ke ztrojnásobení citací klíčové analytičky ze 140 na 400 s tím, že těchto výsledků bylo dosahováno opakovaně. V EPIC PR má na starosti tým financí a průmyslu. 

Pomůžeme i vaší značce