You want it ALL
(and you can have it)

Naší prací je zvyšovat povědomí o klientech a zlepšovat jejich image. Přinášíme viditelnost a důvěryhodnost, což vede ke zvyšování prodejů i loajality zaměstnanců. K tomu využíváme několik taktických nástrojů. Funkční PR musí být autentické. Funguje jako amplion toho, co děláte.

Jak spolupráce s námi probíhá

1

Úvodní sběr informací

Nejprve hodně nasloucháme. S klientem se osobně sejdeme a probereme jeho záměr, systém spolupráce, zdroje, cíle a vzájemná očekávání. Na základě vlastní rešerše si zodpovíme doplňující dotazy.

2

Strategie a plán komunikace

Připravíme hlavní sdělení, strategii, aktivity, kanály, harmonogram a metriky, na jejichž základě bude naše práce hodnocena.

4

Realizace a hodnocení

Spolupráce je založena na jasně měřitelných faktorech, pravidelných hodnotících schůzkách a reportech. To nám pomáhá sledovat úspěšnost v dosahování stanovených cílů a úpravách taktiky.

3

Příprava podkladů

Po schválení plánu pracujeme na přípravě podkladů, s nimiž budeme oslovovat cílové skupiny.

5

Dlouhodobá spolupráce

PR je běh na dlouhou trať. Cíle jsou vždy dlouhodobé. Proto až na výjimky preferujeme spolupráci minimálně na jeden rok. S řadou klientů ale spolupracujeme déle.

Dostaneme z vás to nejlepší

Nacenění a vyhodnocování

V případě krátkodobých projektů nebo ad hoc požadavků pracujeme na bázi hodinových sazeb. Primárně se jedná o tvorbu obsahu, řešíme tak ale i projektové řízení, akutní krizovou komunikaci nebo konzultace. Vedle toho jsme schopni konkrétně nacenit celý individuální projekt, jako je launch produktu nebo realizace průzkumu a jeho vyhodnocení.

U mediální profilace jsme vyvinuli vlastní systém měření výsledků – EPIC Index. Hodnotíme až 13 kritérií, díky čemuž dokážeme klientovi sofistikovaně a přitom transparentně vyčíslit přínos konkrétního výstupu.

Pomáháme firmám i jednotlivcům

70

klientů

15

let zkušeností

10

profesionálů

100+

na titulní stránce

Pomůžeme i vaší značce