interní komunikace

Dobře fungující organizace je nezbytný základ pro úspěch firmy. Pomůžeme vám s tím, aby vaši lidé byli informovaní a ztotožnění s firemní vizí. Aby se u vás cítili dobře.

Nástroje

audit interní komunikace

Základem je zjistit aktuální stav interní komunikace uvnitř organizace. Zjištění silných a slabých stránek pomůže pojmenovat problémy a navrhnout jejich řešení. Bez diagnostiky nemá valný smysl navrhovat a realizovat jakékoliv aktivity. Audit se skládá z kvalitativní a kvantitativní části. Spolu s klientem vytipujeme vhodné kandidáty na hloubkový pohovor a zároveň provedeme online dotazník se všemi zaměstnanci. Po vyhodnocení výsledků vytvoříme zprávu o současném stavu a navrhneme řešení včetně aktivit, které by se v budoucnu měly realizovat.

tvorba interních materiálů

Jedním z jasných východisek nastavené strategie interní komunikace je volba způsobu, jak se zaměstnanci komunikovat. Ať už je to jednorázový vzkaz týmu, občasný tištěný magazín nebo pravidelnější newsletter, umíme navrhnout strukturu a pomoci s tvorbou samotného obsahu včetně grafiky.

case studies

Parallel Garden: Jak jsme v crowdfundingu vybrali skoro milion

Parallel Garden: Jak jsme v crowdfundingu vybrali skoro milion

Parallel Garden: Milion na Hithitu pro hydroponii SKUBA

Princezna zakletá v čase 2: Přes 100 000 diváků v kinech

Princezna zakletá v čase 2: Přes 100 000 diváků v kinech

Princezna zakletá v čase 2: Přes 100 000 diváků v kinech

Karpuchina Gallery: Šest set tisíc pro Ukrajinu

Karpuchina Gallery: Šest set tisíc pro Ukrajinu

Karpuchina Gallery: Šest set tisíc pro Ukrajinu

Pomůžeme i vaší značce