komunikační strategie

Komunikační strategie je kompas, který řídí loď vašeho PR. Nastavíme ji tak, aby s ní byly v souladu všechny aktivity, sdělení a témata.

Nástroje

úvodní workshop

Komunikační strategie musí stát na pevných základech. Její příprava proto vždy začíná úvodní schůzkou s klientem, na které zjišťujeme detailní informace o firmě, produktu či problému, který bude předmětem komunikace, ptáme se na klientovy potřeby a cíle, firemní strategii, prodej a samozřejmě marketing. Zajímá nás, jakým způsobem chce být klient vnímán cílovými skupinami (positioning), jak ho aktuálně znají a vnímají, kdo tyto cílové skupiny jsou, co je motivuje při rozhodování, jak se chovají. Dále se detailně věnujeme samotné komunikaci, diskutujeme dosavadní komunikační aktivity a jejich úspěšnost, možná témata, mluvčí či styl komunikace.

rešerše a studium dat

Následně se věnujeme podrobnému studiu dat, která máme od klienta k dispozici (výzkumy, data z klientské databáze apod.), a děláme si vlastní rešerši informací o dané problematice. Zjišťujeme její dosavadní diskuzi a mediální prezentaci, mapujeme komunikační aktivity klienta i jeho konkurence. Průběžně se doptáváme na doplňující informace a vysvětlujeme si případné nejasnosti. Díky tomu máme přesný vhled do klientovy situace a dokážeme navrhnout vhodný a efektivní komunikační postup, který mu umožní dosáhnout kýžených cílů.

strategie a plán aktivit

Výsledkem je přehledný dokument s popisem navržené komunikační strategie, z něhož klient přesně ví, jaká sdělení a témata má komunikovat, k jakému publiku, jakými kanály, jakým způsobem, s jakým načasováním. Dále už je jen na něm, zda se rozhodne s tímto manuálem pracovat samostatně, nebo se do realizace pustí společně s námi.

Pomůžeme i vaší značce