marketingová strategie

Úspěšná komunikace musí být v souladu se značkou, vlastnostmi propagovaného produktu, jeho cenou i dostupností. Základem toho je kvalitní marketingová strategie. Pomůžeme vám ji vytvořit.

Nástroje

úvodní meeting

Na začátku se o vás potřebujeme dozvědět maximum informací. Kdo je vaše firma? Jaký je její účel? Jaké výrobky či služby nabízí svým zákazníkům? Jakými kanály je prodává, za jakou cenu a s jakými prodejními argumenty? Kdo jsou vaši zákazníci? Jak s nimi komunikujete? Jak si stojíte v porovnání s konkurencí? Jaké jsou vaše cíle a plány do budoucna? Pro základní představu si nejprve uděláme vlastní rámcovou rešerši. Následně s vámi vše do detailů probereme na úvodní schůzce.

Detailní rešerše dostupných dat

Nyní již velmi dobře známe váš pohled na věc. Ten ovšem nemusí být zcela objektivní a do puntíku odpovídat realitě. Možná máte dojem, že váš produkt nemá konkurenci a přesně víte, proč ho zákazníci milují. Co když to oni ale vidí jinak? Následně se proto pouštíme do studia tvrdých dat. Na základě monitoringu médií a údajů z veřejně dostupných zdrojů provedeme detailní rešerši informací o vás, vaší konkurenci a vašich zákaznících a prostudujeme veškerá data, která má vaše firma k dispozici, ať již ze zákaznické databáze, používaných komunikačních nástrojů, či dosavadních marketingových výzkumů. Dle potřeby také vyzpovídáme vaše klíčové zaměstnance.

Marketingový výzkum

Pokud nemáte k dispozici čerstvý zákaznický výzkum, bude právě on naším dalším krokem. Díky němu pronikneme do hlav vašich stávajících i potenciálních zákazníků a zjistíme, kdo jsou, jak se chovají, co si myslí o vaší značce a nabízeném produktu. Budeme tak přesně vědět, zda o vás a vaší nabídce vůbec vědí a jak vás vnímají v porovnání s konkurencí. Zjistíme, zda vaše nabídka skutečně odpovídá jejich potřebám, zda má správné parametry i správnou cenu. Budeme vědět, jakými komunikačními kanály je můžete zasáhnout, s jakými tématy a argumenty. Nejčastějším způsobem sběru těchto dat je široký kvantitativní výzkum v podobě dotazníkového šetření, ideálně v kombinaci s několika focus groups, které nám umožní jít ještě více do hloubky. Záleží však na oboru vaší činnosti i počtu potenciálních zákazníků. V některých segmentech (zejména B2B) může postačit i menší kvalitativní výzkum, například v podobě individuálních rozhovorů. Konkrétní postup vám proto navrhneme přímo na míru, dle typu vašeho byznysu, ale i vašich finančních možností. Výsledky vám samozřejmě přehledně odprezentujeme.

Marketingová strategie a plán

Díky analýze zajištěných dat máme pevné základy pro tvorbu vítězné marketingové strategie. Dokážeme určit cílové skupiny, na které se vyplatí soustředit, určit, co by pro ně vaše značka měla znamenat a jak se může odlišit (positioning), stanovit konkrétní marketingové cíle pro další období. Získáte doporučení pro případné úpravy vaší nabídky, její ceny i distribuce a samozřejmě návrh konkrétních komunikačních sdělení, aktivit a nástrojů, které povedou k dosažení stanovených cílů. Do jejich realizace se podle tohoto „manuálu“ můžete pustit sami, nebo nás přibrat do party. Průběžné měření, vyhodnocování a optimalizace všech aktivit jsou pro nás samozřejmostí.

case studies

Parallel Garden: Jak jsme v crowdfundingu vybrali skoro milion

Parallel Garden: Jak jsme v crowdfundingu vybrali skoro milion

Parallel Garden: Milion na Hithitu pro hydroponii SKUBA

Princezna zakletá v čase 2: Přes 100 000 diváků v kinech

Princezna zakletá v čase 2: Přes 100 000 diváků v kinech

Princezna zakletá v čase 2: Přes 100 000 diváků v kinech

Karpuchina Gallery: Šest set tisíc pro Ukrajinu

Karpuchina Gallery: Šest set tisíc pro Ukrajinu

Karpuchina Gallery: Šest set tisíc pro Ukrajinu

Pomůžeme i vaší značce