media relations

Média jsou nejvhodnějším kanálem pro budování autority a důvěryhodnosti. Umíme vytvořit sdělení a oslovit redaktory tak, abyste získali jejich pozornost.

Nástroje

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy už dávno netvoří základ externí komunikace, jak tomu bylo dříve. Pořád jsou ale příležitosti a témata, kdy připravit a vydat tiskovou zprávu je tou nejlepší možností. Průzkumy, data, personálie, hospodářské výsledky, fúze a akvizice, reakce v krizové situaci. Nejen v těchto případech nejlépe poslouží právě tisková zpráva.

Exkluzivní články

Exkluzivní články se hodí pro detailnější popis služby, produktu, aktivity nebo postoje. Dávají nám možnost více vtáhnout čtenáře do děje a svou nabídku řádně „prodat.“ Můžeme si dovolit být osobnější a získat se zákazníkem či jinou cílovou skupinou hlubší vztah.

Rozhovory

Rozhovory jsou vhodné zejména pro posílení reputace klienta. Formát otázek a odpovědí je interaktivnější a umožňuje dobře reagovat na potřeby cílových skupin. Rozhovory pomáhají hlavně tomu, kdo má osobitý styl komunikace nebo zajímavé téma.

Expertní vyjádření a komentáře

Této taktice se někdy říká „jumping on the waves.“ Je založena na bedlivém každodenním sledování dění v oboru i mimo něj, vyhodnocování relevance událostí a rychlé reakci, tedy nabídce doplňujících informací od klienta. Je zde vyžadována vysoká schopnost aktivity klienta. Když se dělá dobře, zajišťuje takovému klientovi permanentní přítomnost v médiích a případně i na sociálních sítích, což skvěle buduje expertní pozici na trhu.

Tiskové konference

Tiskových konferencí vzhledem k situaci na mediálním trhu ubylo. Objem informací, které média každodenně dostávají, každým rokem násobně roste. Ne tak počet novinářů v redakcích. Každý novinář si dnes opravdu rozmyslí, jak velkou přidanou hodnotu pro něj návštěva akce má a zda by mu nestačilo pouze poslat materiály mailem. Při růstu počtu online redakcí je dnes rozhodující rychlost. Pořádat tiskovou konferenci má tedy smysl u opravdu významných událostí typu launch nového produktu, hlubší vysvětlení procesů a řešení u celostátně sledovaného tématu nebo u krizových situací s velkým pokrytím.

Mediální evaluace

Abychom byli schopni maximálně vyhodnotit dopad medializace našich klientů, vyvinuli jsme vlastní evaluační systém – EPIC Index (odkaz). Zatímco v českých PR agenturách se průměrně měří tři ukazatele mediálního výstupu, my jich měříme hned 10. Primárně se zaměřujeme na dosah, obsah a hodnotu zdroje, přičemž každé kritérium má další subkritéria. Výsledkem je opravdu transparentní vyhodnocení kvality a dopadu komunikace pro klienta.

Mediální trénink

Mediální trénink je vhodný pro klienty, kteří budou v pravidelném kontaktu s médii a chtějí se naučit, jak média fungují a jak s novináři správně komunikovat, aby dokázali srozumitelně a stručně předat svá sdělení. Velmi přínosný je také pro nácvik reakcí na případné nepříjemné otázky nebo přímo na krizovou situaci. Nabízíme jak teoretickou, tak praktickou část, kdy se klient ocitne před kamerou se zkušeným redaktorem.

case studies

ANECT: Z ajťáků jsme udělali nejcitovanější experty mezi přímou konkurencí

ANECT: Z ajťáků jsme udělali nejcitovanější experty mezi přímou konkurencí

Zvýšení medializace o 70 %

PwC: Změna vnímání značky jako dodavatele komplexnějších služeb

PwC: Změna vnímání značky jako dodavatele komplexnějších služeb

Zvýšení medializace o 79 % za jediný rok

Synlab: Nejcitovanější laboratoř v ČR

Synlab: Nejcitovanější laboratoř v ČR

Přes 1600 výstupů za tři roky

Pomůžeme i vaší značce