krizová komunikace

Nečekaná negativní událost může během chvilky zničit vaši pověst. Postaráme se o to, abyste krizi nejen zdolali, ale dokázali ji i pozitivně využít k posílení své značky.

Nástroje

krizový manuál

V krizi je nezbytné jednat rychle. Ve chvíli, kdy vyvstane problém, je krizový manuál nedocenitelným pomocníkem k tomu, aby byla splněna premisa rychlosti a preciznosti. Identifikujeme s vámi možné krizové scénáře, navrhneme jejich řešení včetně posloupnosti jednotlivých kroků a sestavíme štáb, který danou krizi bude řešit. Důležité je také určit osobu, která bude situaci komunikovat ven. Té můžeme v rámci mediálního tréninku pomoct i s nácvikem vystupování do médií a reakcí na případní nepříjemné otázky. Firmy krizový manuál často opomíjí, protože mají dojem, že krize nemusí nikdy nastat. Věřte ale, že když problém nastane, náklady na jeho tvorbu se vám mnohonásobně vrátí.

early warning

Krize často nepřijde z minuty na minutu. Někdy je už dny nebo dokonce měsíce dopředu evidentní, že se situace bude dále zhoršovat, až dosáhne bodu, kdy bude nutné reagovat. Díky monitoringu médií  jsme schopni tyto situace identifikovat s předstihem a pomoci klientům s přípravou na krizi nebo dokonce navrhnout a realizovat taková opatření, aby k ní vůbec nedošlo.

okamžitá reakce

Nejčastější aktivita krizové komunikace. Kritický článek nebo reportáž, uniklá nebo záměrně vynesená data, pomluva od bývalého zaměstnance, která se šíří na sociálních sítích. Identifikujeme problém, doporučíme a realizujeme opatření, která krizi zmírní a uhasí.

pozitivní profilace

Nejlepší ochranou před krizí je prevence. Pokud dbáte o svou pozitivní reputaci, krize vás nemusí poškodit, naopak vám může dokonce i pomoci. Proto je důležité dlouhodobě vytvářet a šířit pozitivní témata spjatá s vaší značkou, posilovat její reputaci i komunitu kolem vás. To vám pak poskytne štít, který krizi odrazí. Pomůžeme vám nastavit komunikační strategii a vytvořit plán, díky němuž budete dlouhodobě prosperovat.

case studies

Parallel Garden: Jak jsme v crowdfundingu vybrali skoro milion

Parallel Garden: Jak jsme v crowdfundingu vybrali skoro milion

Parallel Garden: Milion na Hithitu pro hydroponii SKUBA

Princezna zakletá v čase 2: Přes 100 000 diváků v kinech

Princezna zakletá v čase 2: Přes 100 000 diváků v kinech

Princezna zakletá v čase 2: Přes 100 000 diváků v kinech

Karpuchina Gallery: Šest set tisíc pro Ukrajinu

Karpuchina Gallery: Šest set tisíc pro Ukrajinu

Karpuchina Gallery: Šest set tisíc pro Ukrajinu

Pomůžeme i vaší značce